Обучителният пакет AgriSkills е развит в рамките на проект по програмата ERASMUS+ KA 2 и с помощта на страегическо партньорство( консорциум).

Обучителният пакет отговаря на дефинираните от нас изисквания за професионално обучение за устойчиво развитие в селското стопанство. Същевременно обучителният пакет е с концепция, която да може да бъде прилагана в държави с различни образователни системи. И в трите партньорски държави вече са проведени успешни практически тестове и обучителният пакет ще продължи да се използва и разпространява.

Обучителният пакет се състои от пет части:

Всяка част е обяснена в кратно въведение. Ръководството за обучителите и обуителната програма са тясно свързани и неразделни помежду си. Учебният софтуер е разработен като самостоянелна част, която обаче може да се използва и като допълнение към обучителния пакет. В помощните точки са обяснени целите на обучителния пакет и нужните допълнителни информации за постигането им.

Анализът на практическите тестове съдържа опита и последствията, които са открити и оценени по време на прилагането в Германия, Испания и България.

От гледна точка на съдържанието обучителният пакет е разделен в пет модула, надграждащи един върху друг (5 обучителни дни).

  • Въведение в устойчивостта и животновъдството
  • Устойчивост в животновъдството
  • Устойчивост при храненето на животнте
  • Разпространение и повишаване на стойността
  • Устойчиво селско стопанство

Стратегическото партньорство се състои от три профсъюзни организации, три образователни институции, една селскостопанска камара и едно (био-)предприятие с 1-3 професионалисти от всяка област. Партньорските организации участват в обучителните дейности по различни начини. Или за директното прилагане на обучителния пакет в училища и предприятия, или в политическия контекст на образованието на регионално, национално и европейско ниво.

Ще се радваме на конструктивна критика и допълнителни предложения: support@agriskills.eu

Учебен софтуер

Подобно на обучителната програма, софтуерът е разделен в 5 модула:

  • Въведение в устойчивостта и животновъдството
  • Устойчивост в животновъдството
  • Устойчивост при храненето на животнте
  • Разпространение и повишаване на стойността
  • Устойчиво селско стопанство

В кратките диалози между Лиза и Тони под формата на видеа са представени съответните земеделски взаимодействия. Следват различни задачи, свързани тематично с представената информация.

Задачите са изготвени с различни дигитални методи като например „drag and drop“ или „multiple choice“. При отговарянето на въпросите има на разположение кратки текстове с обяснения, които се отварят когато мишката се постави на различните отговори. За по-задълбочено занимание с темата, на разположение е рубриката “Научи още…”, където има по-всеобхватна информация, специализирани текстове, линкове, уеб страници, дефиниции, законови извадки, съвети и т.н. подбрани към съответната езикова версия.

Последният модул “Устойчиво селско стопанство” завършва с каталог с въпроси, които обхващат всички аспекти на устойчивото развитие. Резултатите от този финален тест могат да се отпечатат като сертификат на името на обучаемия.