въведение

Учебен ден 1 – Въведение в устойчивостта и животновъдството

1.1. Въведение в темата

1.1.1 знанията към момента Позициониране

1.2. Изработване

1.2.1. Примери за устойчивост

1.2.2. Работа по специализирани текстове

1.2.3. MindMap

1.3. Установяване на знанията

1.3.1. Комикс / Учебен дневник

1.4. Закриване

1.4.1. баланс на знания

 

Учебен ден 2 – Устойчивост в животновъдството

2.1. Въведение в темата

2.1.1. Групово рали / Рали във фермата

2.2. Изработване

2.2.1. Групово рали

2.3. Подсигурява- не на знани- ята

2.3.1. Закриване / Рефлекти- ране

 

Учебен ден 3 – Устойчивост при храненето

3.1. Мотивационна фаза

3.1.1. Мотивационна фаза

3.2. Изработване

3.2.1. Станция 1: Храносмилане при говеда и свине

3.2.2. Станция 2 : Фуражи – Теория

3.2.3. Станция 3: Работни текстове Белтъчни фуражи

3.2.4 Станция 4:

3.2.5. Станция 5: Почви

3.2.6. Станция 6: Таблица с резултати за белтъчните фуражи

3.3. Затвърждаване/ Закриване

3.3.1. оценка

 

Учебен ден 4 – Разпространение и създаване на добавена стойност

4.1. Изработване

4.1.1. Различни възможности за разпространение

4.1.2. Имам си прасе – Една игра

4.2. Затвърждаване

4.2.1. Рискове на пазара

4.3. Допълнителен или алтернативен модул за България

 

Учебен ден 5 – Устойчива селскостопанска икономика

5.1. Оценяване и завършване на темите отглеждане, хранене и разпространение.

5.2. Затваряне

5.3. Затваряне

 

6. Методен лист

 

7. Комикс

 

8. Примерен дневник на обучаемия